Με απόφαση του ΔΣ της ΕΕΑ και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα συγκυρία, η ΕΕΑ ανακοινώνει τη μείωση του ποσού της ετήσιας συνδρομής.

Τα ποσά των ετήσιων συνδρομών διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

      ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Τακτικά Μέλη (φυσικά πρόσωπα) 20€
Τακτικά Μέλη (νομικά πρόσωπα) 100€
Φοιτητές 10€

 

Εγγραφή Νέου Μέλους