ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Διαδικτυακό συνέδριο

Δύο χρόνια σχεδόν μετά από την έκρηξη της πανδημίας, η οποία έφερε παγκοσμίως μια νέα πραγματικότητα σε πολλές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης διοργάνωσε με επιτυχία το πρώτο της εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακό συνέδριο, στις 11 Νοεμβρίου 2021, με θέμα «Αξιολόγηση και Ανθεκτικότητα».

Η θεματολογία του συνεδρίου επικεντρώθηκε στη σημασία της αξιολόγησης ως προς τον στρατηγικό σχεδιασμό για την επίτευξη βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας. Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη συστηματικής αξιολόγησης των παρεμβάσεων που συνδέονται με τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας.

Στην εκδήλωση, την οποία προλόγισε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, Σπυρίδων Φλογαΐτης, συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γ. Πατούλης, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, κ. Γιώργος Ζερβός, η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) κα Παρασκευή Δραμαλιώτη, ο Ειδικός Γραμματέας υπεύθυνος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του Κυβερνητικού Έργου, κ. Παναγιώτης Αλεξόπουλος, και πολλοί άλλοι διακεκριμένοι ομιλητές.

Ο Καθηγητής Σ. Φλογαΐτης στην παρέμβασή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι: Απαιτείται η έννοια της συνεχούς βελτίωσης σε όλους τους τομείς. Η αξία δεν προέρχεται από τη δημόσια εξουσία αλλά από την ανεξάρτητη αξιολόγηση για να στηρίξει τη βελτίωση και την προώθηση της αλλαγής. Επίσης ο Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιφέρει αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών και είναι πυλώνας ανθεκτικότητας.

Στο τέλος του συνεδρίου ανακοινώθηκαν τα ετήσια βραβεία της ΕΕΑ.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Το πρόγραμμα του συνεδρίου διαρθρώθηκε σε τέσσερις ενότητες:

1. Ανθεκτικότητα και ανάπτυξη: οι δύο νέοι πυλώνες εκσυγχρονισμού και προόδου των κοινωνιών
2. Ο ρόλος της αξιολόγησης στον στρατηγικό σχεδιασμό για την επίτευξη βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας
3. Στρατηγικές προβλέψεις και αξιολόγηση σύνθετων παρεμβάσεων
4. Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

  • Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Διευθυντής Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου

1η ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3η ΕΝΟΤΗΤΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

4η ΕΝΟΤΗΤΑ - ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Media