Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης διοργάνωσε με επιτυχία στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ημερίδα με θέμα "Αξιολόγηση για την Ανάπτυξη: Εφαρμογή της Παγκόσμιας Ατζέντας Αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο", την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Προέδρου της European Evaluation Society (EES) κ. Bastiaan de Laat, η επίσημη ανακοίνωση της διεξαγωγής του 13ου Συνεδρίου της EES, στη Θεσσαλονίκη, στις 1-5 Οκτωβρίου 2018*.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 26.01.2018 PDF download icon 50x50

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

* Για πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο της EES, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ees2018.eu 

  

26012018 2 min  26012018 5 min  26012018 6 min