Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ

EIPA-Working with EU Impact Assessments