Το Δίκτυο Αξιολόγησης των Δυτικών Βαλκανίων (Western Balkan Evaluation Network - WBEN), διοργάνωσε το 4o περιφερειακό συνέδριο αξιολόγησης στις 24 Νοεμβρίου 2021. Η γλώσσα του συνεδρίου είναι τα αγγλικά.

Στηρίζοντας διαχρονικά τις δράσεις του δικτύου WBEN, η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης συμμετείχε στο συνέδριο με την παρουσία της Προέδρου της, κας Τίνας Ορφανίδου και άλλων ομιλητών/τριών.

Το video του συνεδρίου είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον σύνδεσμο.