Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ

International Program for Development Evaluation Training,15/7/2019-2/8/2019, Bern, Switzerland