01.10.2020

Η φετινή συγκυρία δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΕΑ, λόγω των περιοριστικών μέτρων. Η ΕΕΑ πιστή στο όραμα, τις αρχές και τις επιδιώξεις της, σε μία περίοδο ποικίλων μεταρρυθμίσεων, συνεχίζει να προωθεί και να αναδεικνύει τον ρόλο της αξιολόγησης στη βελτίωση της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και των μηχανισμών ανάδρασης, μέσω ανατροφοδότησης σε επίπεδο θεσμών και συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΑ προγραμματίζει σειρά δράσεων εντός της νέας χρονιάς και προκηρύσσει για τρίτη χρονιά, διαγωνισμό, υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση:
3ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης» 
 

με στόχο οι διακρίσεις να απονεμηθούν στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2021.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται τρεις κατηγορίες διακρίσεων, ως ακολούθως:

1η Κατηγορία: “Νέος Αξιολογητής/YoungEmergingEvaluator 2020-2021”

2η Κατηγορία: “Καλύτερα Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Αξιολόγησης”

3η Κατηγορία: “Βέλτιστη Αξιοποίηση Προτεινόμενων Συμπερασμάτων Αξιολόγησης”

Οι διακρίσεις θα απονεμηθούν:

 •          σε φυσικά πρόσωπα, φοιτητές και σπουδαστές, ή ομάδες αξιολογητών που συμβάλλουν ενεργά στην αξιοποίηση επιστημονικά άρτιων μεθοδολογιών αξιολόγησης σε πτυχιακές ή ερευνητικές εργασίες (1η κατηγορία),
 •          νομικά πρόσωπα και ομάδες αξιολογητών που εφαρμόζουν ολοκληρωμένο και επιστημονικά άρτιο χαρακτήρα στην ανάπτυξη του αξιολογικού πλαισίου και στην προσέγγιση της πρακτικής εφαρμογής της αξιολόγησης (2η κατηγορία), και
 •          φορείς που έχουν αναθέσει αξιολογήσεις και έχουν αποδείξει τον αντίκτυπο των συμπερασμάτων της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθέτησης και χρήσης των συμπερασμάτων τους (3η κατηγορία).

Επιπρόσθετα, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να καταδεικνύουν με σαφήνεια πώς έχει σχεδιαστεί η αξιολογική έρευνα, πως έχει εφαρμοστεί στην πράξη και ποια αποτελέσματα προέκυψαν και χρησιμοποιήθηκαν από την εφαρμογή της.

Οι εργασίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί από Έλληνες αξιολογητές, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα του εξωτερικού, κατά την τελευταία δεκαετία.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προκρίνει τρεις διακρίσεις, μία ανά κατηγορία, συνεκτιμώντας επίσης την υψηλή ερευνητική προσπάθεια, τη συνδυασμένη χρήση μεθοδολογιών και αξιολογικών εργαλείων, την στατιστική επάρκεια και αντικειμενικότητα, τη χρησιμότητα των συμπερασμάτων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και στη βάση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, του αξιολογητή και των stakeholders. Για τις αξιολογικές μελέτες/έρευνες, οι διακρίσεις θα αναγνωρίσουν το ρόλο όλων των εταίρων, όχι μόνο των αξιολογητών.

Η πρόσκληση απευθύνεται:

 1. Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ομάδες φοιτητών (1η κατηγορία)
 2. Σε ομάδες αξιολόγησης και ανάδοχους αξιολογητές (φυσικά και νομικά πρόσωπα) (2η κατηγορία)
 3. Σε φορείς που έχουν προκηρύξει αξιολογήσεις και είναι αρμόδιοι για τη χρήση των αποτελεσμάτων τους (3η κατηγορία)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

 •           Πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, κλπ.)
 •           Πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα/αξιολόγηση (έως 200 λέξεις)
 •           Τεχνικές έρευνας και μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν (έως 200 λέξεις)
 •           Τεκμηρίωση της καταλληλότητας θέσης υποψηφιότητας στην αντίστοιχη κατηγορία (έως 500 λέξεις)
 •           Την επιτελική σύνοψη της μελέτης/έρευνας/αξιολόγησης, όπως αυτή υποβλήθηκε στην πράξη στον οικείο φορέα ή στο επιστημονικό μέσο προς δημοσίευση
 •          Έγγραφη άδεια του φορέα που ανέθεσε την έρευνα/μελέτη/αξιολόγηση για την υποβολή της υποψηφιότητας και τη δημοσιοποίηση σχετικού υλικού.

Οι υποψηφιότητες δεν περιορίζονται στα μέλη της ΕΕΑ. Οι υποψηφιότητες δεν περιορίζονται επίσης σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς, ενώ η αξιολογική έρευνα ή μελέτη δύναται να εκτείνεται σε (ενδεικτικά):

 •           Κοινωνικές έρευνες
 •           Περιβαλλοντικές Μελέτες Επιπτώσεων
 •           Εκπαιδευτικές αξιολογήσεις
 •           Διαφορετικούς τύπους αξιολόγησης: αρχική ή διαγνωστική, διαμορφωτική – σταδιακή, τελική ή συνολική
 •           κλπ.

Ως ημερομηνία υποβολής των  υποψηφιοτήτων ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2021. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πληροφορίες: Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διακρίσεων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, το οποίο θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο 2021. Οι διακριθέντες θα δημοσιοποιηθούν και στον ιστότοπο της ΕΕΑ. Επίσης, όσοι από τους διακριθέντες το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιευθεί η εργασία τους με τη μορφή άρθρου, στο επιστημονικό περιοδικό «Επιθεώρηση της ΕΕΑ».

Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΕΑ ή να ορίσουν κάποιον που θα παραβρεθεί εκ μέρους τους.

Η ΕΕΑ ενθαρρύνει όλους τους αποδέκτες των διακρίσεων, καθώς και τους θέτοντες υποψηφιότητα, να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην προώθηση της αριστείας στην αξιολόγηση. Οι παραλήπτες των διακρίσεων θα κληθούν να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους οι γνώσεις και η εμπειρία τους μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς ή από άλλους φορείς.


09.10.2019

Στο πλαίσιο του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, με θέμα την «Αξιολόγηση ως Εργαλείο Διακυβέρνησης» (Αθήνα, 30/10/2019), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, προκηρύσσουν για δεύτερη συνεχή χρονιά, διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση:
2ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης» 
 

Ειδικότερα, προκηρύσσονται τρεις κατηγορίες διακρίσεων, ως ακολούθως:

1η Κατηγορία: “Νέος Αξιολογητής/YoungEmergingEvaluator 2019”

2η Κατηγορία: “Καλύτερα Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης”

3η Κατηγορία: “Βέλτιστη Αξιοποίηση Προτεινόμενων Συμπερασμάτων Αξιολόγησης”

02.03.2019

Πρόσκληση για υποβολή εισηγήσεων/παρουσιάσεων στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αξιολόγησης με θέμα: "Paths to the Future of Evaluation: Contribution, Leadership, and Renewal'', που θα λάβει χώρα την περίοδο 11-16 Νοεμβρίου 2019 στη Μινεάπολη.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ: 18 Μαρτίου 2019


03.09.2018

Στο πλαίσιο του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, με θέμα την «Αξιολόγηση Δημόσιων Πολιτικών» (Θεσσαλονίκη, 2/10/2018), η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, για πρώτη φορά από την αρχή του θεσμού, προκηρύσσουν διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση:
1ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης» 
 

Ειδικότερα, προκηρύσσονται τρεις κατηγορίες διακρίσεων, ως ακολούθως:

1η Κατηγορία: “Νέος Αξιολογητής/YoungEmergingEvaluator 2018”

2η Κατηγορία: “Καλύτερα Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη Μεθοδολογίας Αξιολόγησης”

3η Κατηγορία: “Βέλτιστη Αξιοποίηση Προτεινόμενων Συμπερασμάτων Αξιολόγησης”

02.09.2022

Στο πλαίσιο του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, το οποίο θα διεξαχθεί στις 10 Νοεμβρίου 2022 με θέμα ESG ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, προκηρύσσουν για τέταρτη χρονιά, διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση:

4ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης» 

Ειδικότερα, προκηρύσσονται τρεις κατηγορίες διακρίσεων, ως ακολούθως:

1η Κατηγορία: “Νέος Αξιολογητής/Young Emerging Evaluator 2022”

2η Κατηγορία: “Καλύτερα Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Αξιολόγησης”

3η Κατηγορία: “Βέλτιστη Αξιοποίηση Προτεινόμενων Συμπερασμάτων Αξιολόγησης”

Οι διακρίσεις θα απονεμηθούν:

 • σε φυσικά πρόσωπα, φοιτητές και σπουδαστές, ή ομάδες αξιολογητών που συμβάλλουν ενεργά στην αξιοποίηση επιστημονικά άρτιων μεθοδολογιών αξιολόγησης σε πτυχιακές ή ερευνητικές εργασίες (1η κατηγορία),
 • νομικά πρόσωπα και ομάδες αξιολογητών που εφαρμόζουν ολοκληρωμένο και επιστημονικά άρτιο χαρακτήρα στην ανάπτυξη του αξιολογικού πλαισίου και στην προσέγγιση της πρακτικής εφαρμογής της αξιολόγησης (2η κατηγορία), και
 • φορείς που έχουν αναθέσει αξιολογήσεις και έχουν αποδείξει τον αντίκτυπο των συμπερασμάτων της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθέτησης και χρήσης των συμπερασμάτων τους (3η κατηγορία).

Επιπρόσθετα, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να καταδεικνύουν με σαφήνεια πώς έχει σχεδιαστεί η αξιολογική έρευνα, πώς έχει εφαρμοστεί στην πράξη και ποια αποτελέσματα προέκυψαν και χρησιμοποιήθηκαν από την εφαρμογή της.

Οι εργασίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί από Έλληνες αξιολογητές, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα του εξωτερικού, κατά την τελευταία δεκαετία.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προκρίνει τρεις διακρίσεις, μία ανά κατηγορία, συνεκτιμώντας την υψηλή ερευνητική προσπάθεια, τη συνδυασμένη χρήση μεθοδολογιών και αξιολογικών εργαλείων, τη στατιστική επάρκεια και αντικειμενικότητα, και τη χρησιμότητα των συμπερασμάτων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και στη βάση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, του αξιολογητή και των εμπλεκομένων μερών. Για τις μελέτες/έρευνες αξιολόγησης, οι διακρίσεις θα αναγνωρίσουν τον ρόλο όλων των εταίρων, όχι μόνο των αξιολογητών.

Η πρόσκληση απευθύνεται:

 1. Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ομάδες φοιτητών (1η κατηγορία)
 2. Σε ομάδες αξιολόγησης και ανάδοχους αξιολογητές (φυσικά και νομικά πρόσωπα) (2η κατηγορία)
 3. Σε φορείς που έχουν προκηρύξει αξιολογήσεις και είναι αρμόδιοι για τη χρήση των αποτελεσμάτων τους (3η κατηγορία).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

 • Πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, κλπ.)
 • Πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα/αξιολόγηση (έως 200 λέξεις)
 • Τεχνικές έρευνας και μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν (έως 200 λέξεις)
 • Τεκμηρίωση της καταλληλότητας θέσης υποψηφιότητας στην αντίστοιχη κατηγορία (έως 500 λέξεις)
 • Την επιτελική σύνοψη της μελέτης/έρευνας/αξιολόγησης, όπως αυτή υποβλήθηκε στην πράξη στον οικείο φορέα ή στο επιστημονικό μέσο προς δημοσίευση
 • Έγγραφη άδεια του φορέα που ανέθεσε την έρευνα/μελέτη/αξιολόγηση για την υποβολή της υποψηφιότητας και τη δημοσιοποίηση σχετικού υλικού, όπου απαιτείται.

Οι υποψηφιότητες δεν περιορίζονται στα μέλη της ΕΕΑ. Οι υποψηφιότητες δεν περιορίζονται επίσης σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς, ενώ η αξιολογική έρευνα ή μελέτη δύναται να εκτείνεται σε (ενδεικτικά):

 • Κοινωνικές έρευνες
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Επιπτώσεων
 • Εκπαιδευτικές αξιολογήσεις
 • Διαφορετικούς τύπους αξιολόγησης: αρχική ή διαγνωστική, διαμορφωτική – σταδιακή, τελική ή συνολική
 • κλπ.

Ως ημερομηνία υποβολής των  υποψηφιοτήτων ορίζεται η 7η Νοεμβρίου 2022. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πληροφορίες: Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διακρίσεων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, το οποίο θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο 2022. Οι διακριθείσες εργασίες θα δημοσιοποιηθούν και στον ιστότοπο της ΕΕΑ. Επίσης, όσοι από τους διακριθέντες το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιευθεί η εργασία τους με τη μορφή άρθρου, στο επιστημονικό περιοδικό «Επιθεώρηση της ΕΕΑ».

Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν στο 5ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΕΑ ή να ορίσουν εκπρόσωπό τους ο οποίος/η οποία θα παραβρεθεί εκ μέρους τους.

Η ΕΕΑ ενθαρρύνει όλες και όλους τους αποδέκτες των διακρίσεων, καθώς και τους θέτοντες υποψηφιότητα, να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην προώθηση της αριστείας στην αξιολόγηση. Οι παραλήπτες των διακρίσεων θα κληθούν να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους οι γνώσεις και η εμπειρία τους μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς ή από άλλους φορείς.

 

30.07.2023

Στο πλαίσιο του 6ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, το οποίο θα διεξαχθεί στις 9 Νοεμβρίου 2023 με θέμα «Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός, Προοπτική Διερεύνηση, και Αξιολόγηση», η Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, προκηρύσσουν για πέμπτη χρονιά, διαγωνισμό υπό τον τίτλο:

«Καλές Πρακτικές στην Αξιολόγηση:

5ες Διακρίσεις της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης» 

Ειδικότερα, προκηρύσσονται τρεις κατηγορίες διακρίσεων, ως ακολούθως:

1η Κατηγορία: “Νέος Αξιολογητής/Young Emerging Evaluator 2022”

2η Κατηγορία: “Καλύτερα Εφαρμοζόμενη Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Αξιολόγησης”

3η Κατηγορία: “Βέλτιστη Αξιοποίηση Προτεινόμενων Συμπερασμάτων Αξιολόγησης”

Οι διακρίσεις θα απονεμηθούν:

 • σε φυσικά πρόσωπα, φοιτητές και σπουδαστές, ή ομάδες αξιολογητών που συμβάλλουν ενεργά στην αξιοποίηση επιστημονικά άρτιων μεθοδολογιών αξιολόγησης σε πτυχιακές ή ερευνητικές εργασίες (1η κατηγορία),
 • νομικά πρόσωπα και ομάδες αξιολογητών που εφαρμόζουν ολοκληρωμένο και επιστημονικά άρτιο χαρακτήρα στην ανάπτυξη του αξιολογικού πλαισίου και στην προσέγγιση της πρακτικής εφαρμογής της αξιολόγησης (2η κατηγορία), και
 • φορείς που έχουν αναθέσει αξιολογήσεις και έχουν αποδείξει τον αντίκτυπο των συμπερασμάτων της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθέτησης και χρήσης των συμπερασμάτων τους (3η κατηγορία).

Επιπρόσθετα, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να καταδεικνύουν με σαφήνεια πώς έχει σχεδιαστεί η αξιολογική έρευνα, πώς έχει εφαρμοστεί στην πράξη και ποια αποτελέσματα προέκυψαν και χρησιμοποιήθηκαν από την εφαρμογή της.

Οι εργασίες που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί από Έλληνες αξιολογητές, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα του εξωτερικού, κατά την τελευταία δεκαετία.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προκρίνει τρεις διακρίσεις, μία ανά κατηγορία, συνεκτιμώντας την υψηλή ερευνητική προσπάθεια, τη συνδυασμένη χρήση μεθοδολογιών και αξιολογικών εργαλείων, τη στατιστική επάρκεια και αντικειμενικότητα, και τη χρησιμότητα των συμπερασμάτων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και στη βάση της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, του αξιολογητή και των εμπλεκομένων μερών. Για τις μελέτες/έρευνες αξιολόγησης, οι διακρίσεις θα αναγνωρίσουν τον ρόλο όλων των εταίρων, όχι μόνο των αξιολογητών.

Η πρόσκληση απευθύνεται:

 1. Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ομάδες φοιτητών (1η κατηγορία)
 2. Σε ομάδες αξιολόγησης και ανάδοχους αξιολογητές (φυσικά και νομικά πρόσωπα) (2η κατηγορία)
 3. Σε φορείς που έχουν προκηρύξει αξιολογήσεις και είναι αρμόδιοι για τη χρήση των αποτελεσμάτων τους (3η κατηγορία).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

 • Πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, κλπ.)
 • Πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα/αξιολόγηση (έως 200 λέξεις)
 • Τεχνικές έρευνας και μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν (έως 200 λέξεις)
 • Τεκμηρίωση της καταλληλότητας θέσης υποψηφιότητας στην αντίστοιχη κατηγορία (έως 500 λέξεις)
 • Την επιτελική σύνοψη της μελέτης/έρευνας/αξιολόγησης, όπως αυτή υποβλήθηκε στην πράξη στον οικείο φορέα ή στο επιστημονικό μέσο προς δημοσίευση
 • Έγγραφη άδεια του φορέα που ανέθεσε την έρευνα/μελέτη/αξιολόγηση για την υποβολή της υποψηφιότητας και τη δημοσιοποίηση σχετικού υλικού, όπου απαιτείται.

Οι υποψηφιότητες δεν περιορίζονται στα μέλη της ΕΕΑ. Οι υποψηφιότητες δεν περιορίζονται επίσης σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς, ενώ η αξιολογική έρευνα ή μελέτη δύναται να εκτείνεται σε (ενδεικτικά):

 • Κοινωνικές έρευνες
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Επιπτώσεων
 • Εκπαιδευτικές αξιολογήσεις
 • Διαφορετικούς τύπους αξιολόγησης: αρχική ή διαγνωστική, διαμορφωτική – σταδιακή, τελική ή συνολική
 • κλπ.

Ως ημερομηνία υποβολής των  υποψηφιοτήτων ορίζεται η 7η Νοεμβρίου 2023. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πληροφορίες: Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των διακρίσεων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 6ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης, το οποίο θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο 2023. Οι διακριθείσες εργασίες θα δημοσιοποιηθούν και στον ιστότοπο της ΕΕΑ. Επίσης, όσοι από τους διακριθέντες το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιευθεί η εργασία τους με τη μορφή άρθρου, στο επιστημονικό περιοδικό «Επιθεώρηση της ΕΕΑ».

Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο της ΕΕΑ ή να ορίσουν εκπρόσωπό τους ο οποίος/η οποία θα παραβρεθεί εκ μέρους τους.

Η ΕΕΑ ενθαρρύνει όλες και όλους τους αποδέκτες των διακρίσεων, καθώς και τους θέτοντες υποψηφιότητα, να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην προώθηση της αριστείας στην αξιολόγηση. Οι παραλήπτες των διακρίσεων θα κληθούν να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους οι γνώσεις και η εμπειρία τους μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλους τομείς ή από άλλους φορείς.