Για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε εδώ

8th Evaluation Conference of EU Cohesion Policy, 20-21 June 2019, Bucharest, Romania